Beställt tjänst via tjänsteleverantör

Har du beställt tjänster direkt via din tjänsteleverantör behöver du aktivera Wexnets fibernät innan dina tjänster kommer igång. Nedan läser du mer om hur du går tillväga.

Observera att när du beställer dina tjänster direkt via tjänsteleverantören tillkommer en handläggningstid som tjänsteleverantören har för att hantera beställningen.

Jag har uppgivit e-postadress till tjänsteleverantören

Om du vid beställningstillfället har uppgett en e-postadress till din tjänsteleverantör ska du ha fått e-post med instruktioner om hur du aktiverar fibernätet.

Om du inte fått någon e-post behöver du kontakta din tjänsteleverantör för att få en aktiveringskod. Därefter skriver du in aktiveringskoden här.

Jag har inte uppgivit e-postadress till tjänsteleverantör

Har du inte uppgett en e-postadress till din tjänsteleverantör behöver du kontakta din tjänsteleverantör för att få en aktiveringskod. Därefter skriver du in aktiveringskoden här.